Din tekst

Tilmelding

Julemærkemarchen - En god sag at gå for.......

Altid den første søndag i december

 

Velgørenhedsbankospil

Bingo Banko til fordel for Julemærke-hjemmene. Lørdag den 19. oktober 2019 kl. 13:00 på Julemærkehjemmet Kildemose - Ølsted. Opråber ”En Kendt Person” (offentliggøres senere)

Arrangør:  Julemærkemarchen København

 

Al henvendelse vedrørende støtteannoncer til Julemærkemarchens brochurer 

bedes rettet til Julemærkemarchens annonceekspedition, telefon 86 76 24 80

 

Øvrig info/bestilling tlf. 5219 9466 - mail: info@julemaerkemarchen.dk

Webshop fra e-hjemmeside.dk