Tilmelding

Julemærkemarchen - En god sag at gå for.......

Altid den første søndag i december

 

Det kunne godt blive en vane! Rekordoverskud til Julemærkefonden

Kr. 1.350.000,-

Disse penge er blevet fordelt med kr. 1.285.000 til Julemærkefonden, kr. 25.000 x 2 = kr. 50.000, - til 2 Julemærkehjem, i år Kildemose og Roskilde, samt kr. 15.000 fra vores Julemærkemarch på Bakken, som i år gik til Fjordmark.

Læs mere.

 

 

Al henvendelse vedrørende støtteannoncer til Julemærkemarchens brochurer 

bedes rettet til Julemærkemarchens annonceekspedition, telefon 86 76 24 80

 

Øvrig info/bestilling tlf. 5219 9466 - mail: info@julemaerchen.dk

Webshop fra e-hjemmeside.dk